Gäller rotavdraget när man anlitar en byggare?
Det beror på ett antal olika faktorer. Till att börja med så måste du själv äga den bostad där byggjobbet ska utföras. Dessutom krävs att man fyllt 18 år det år arbetet utförts, och är fullt skattskyldig i Sverige.

Men inte alla olika byggjobb berättigar till rotavdrag. För bygge av uterum och altan så gäller rotavdraget förutsatt att de sitter ihop med huvudbyggnaden. Rotavdraget gäller således inte vid bygge av ett fristående lusthus. De flesta renoveringsarbeten som utförs på småhus ger rätt till rotavdrag, men det är inte alltid fallet vad gäller bostadsrätter. Alla byggarbeten som på något vis inbegriper bostadsrättens utsida – fönster, ytterdörr, balkong och så vidare – ger ej rätt till rotavdrag.

Hur fungerar rotavdraget?
Rotavdraget är ett skatteavdrag som ger dig möjlighet att dra av 30 % av arbetskostnaden för vissa bygg- och renoveringsarbeten, upp till 50 000 kronor per år. Detta ska ske automatiskt så länge du anlitar en byggare med f-skattsedel (detta är någonting som alla seriösa byggare har; om inte så rör det sig sannolikt om svart arbetskraft). Det enda du kan behöva hålla reda på är hur pass mycket av rotavdraget du använt dig av tidigare under året.

Vad händer om någonting går fel under bygget?
I första hand ska du försöka göra upp i godo med den som utförde arbetet. I de flesta fall stannar det här, genom att hantverkare och uppdragsgivare kommer överens om vad som ska göras. Ibland kan dock inte förlikning uppnås och då ska man först göra en skriftlig reklamation till hantverkaren, där man kräver att hantverkaren korrigerar felet (eventuellt kan man också begära skadestånd).

Nästa steg är att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden med sina klagomål och vad man vill ska ske. Allmänna Reklamationsnämnden kommer då att lämna en rekommendation, som dock inte är bindande. Vägrar hantverkaren följa rekommendationen så är det sista steget att stämma honom eller henne.

Kan man utföra byggarbeten själv?
Det beror på hur komplicerade de är. Med lite hjälp och händighet så går det exempelvis att bygga en altan i trä själv (förutsatt att man läser på innan, så att man vet vad man gör). Mer komplicerade saker än så, som ett uterum, är definitivt svårare och ingenting som de flesta bör prova på. Risken för att fel ska uppstå, som kan skada huvudbyggnaden, finns definitivt där. Men det är upp till var och en att avgöra vad hon eller han klarar av.

Vad kostar det att anlita byggare?
En mycket svår fråga att svara på. Att anlita en arkitekt eller byggledare kan kosta upp till 1 000 kronor per timme, medan snickare och murare är betydligt billigare; ibland kan de ta mindre än 400 kronor per timme. Byggarbeten kan vara många olika saker, vilket gör att det inte går att lämna ett enkelt svar på frågan.